Hvem er vi?

Advokatfirmaet Jesper Steen Tastesen er stiftet i 2009.

Vi varetager sager indenfor selskabsret og fast ejendom, samt rådgivning i

forbindelse med almene juridiske emner, herunder førelse af retssager.

Advokatfirmaet Jesper Steen Tastesen varetager altid klientens  interesser på en

hurtig og let tilgængelig facon.

Advokat Jesper Steen Tastesen er Cand Jur. fra Århus Universitet.

Advokatbestalling fra Justitsministeriet opnået via advokatfuldmægtiguddannelsen på advokatkontor i København.

Som et led i advokat- og virksomhedsrådgivning, varetager Jesper Steen Tastesen en række tillidserhverv i bestyrelser i små og mellemstore danske virksomheder, herunder som medlem i Business Angel Syddanmark

Advokat Jesper Steen Tastesen er desuden tilknyttet International Business College (IBC), som underviser i erhvervsret på HHX.